Herman Veerbeek | Woede, Wrok en Wraak

In deze workshop wordt het EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze geëxternaliseerde symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.

Inschrijven

Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met trauma gerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van geinternalisereerde symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flashbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enz).
Wanneer in de therapie ook geëxternaliseerde symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woedeaanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.

Schrijf je in

Praktische informatie

Startdatum Basiscursus:

Woensdag 18 september 2024 (ONLINE)
Vrijdag 15 november 2024 (Fysiek)

Plaats:
Indien ONLINE: U ontvangt 2 dagen voor aanvang de login & wachtwoord.

Indien fysiek: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.
Adres: Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Tijd: (ONLINE of Fysiek)
09.30 - 16.30 uur

PE-toekenning:
VEN:  6 PE-punten
FGzPt: 6 PE-punten
VGCt: 6 PE-punten
NIP: 6 PE-punten

Kosten:
€ 272,25 incl. BTW indien ONLINE en € 325,- incl. BTW indien FYSIEK.
De hoofdstukken uit het "Praktijkboek EMDR deel II, toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen". (Pearson: Amsterdam) van: Oppenheim, H., Hornsveld, H, Broeke, E. ten en Jongh, A. de (red.), hoofdstuk 8: EMDR bij boosheid door Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). (pag 285-335), zullen u na betaling van het cursusgeld in PDF-vorm worden toegemaild.

Doelstelling:
De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Doelgroep:
Therapeuten die minimaal de erkende EMDR beginnerscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek.

Docent:
Herman Veerbeek, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Supervisor